SASTANAK ENERGETSKIH MENADŽERA U PARAĆINU

U sklopu projekta “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime”  u saradnji sa Sektorom za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti u Stalnoj konferenciji gradova i opština koji koordinira radom Mreže energetskih menadžera  UNEKOOP je organizova radni sastanak  na temu aktuelnih dešavanja u oblasti lokalnog energetskog menadžmenta.Bila je to prilika da energetski menadzeri razmene iskustva i evidentiraju najznačajnije probleme iz sredina iz kojih dolaze.

Na sastanku su se nametnule dve teme: Programi subvenija građanima i  obaveze lokalnih samouprava da smanje potrošnju energije po preporukama Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Konstantovano je da energetski menadžeri nemaju zadovoljavajući status u odnosu na značaj oblasti kojom se bave i da često pored ovih  energetskog menadžmenta imaju i druga zaduženja.

Bilo je i dosta konkretnih predloga na povećanje efikasnosti procedura dodele subvencija  građanima  za unapređenje energetske efikasnosti, ali i apela da kampanjske aktivnosti nemaju smisla bez osmišljenog dugogodišnjeg programa racionalizacije potrošnje energije u javnim objektima.

Projekat “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime”  se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran UNEKOOP”.

 

 

sastanak Mreze 1
bsh

Studijska poseta za predstavnike opštine Paraćin

U okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert UNEKOOP u partnerstvu sa Arhus centrom iz Kragujevca realizuje projekat “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime”.

Nedavno je kao deo projeknih aktivnosti realizovana dvodnevna studijska poseta za predstavnike lokalnih donosioca odluka, opštinske uprave i javnih preduzeća iz opštine Paraćin.

Bila je to prilika da se učesnici studijske posete upoznaju sa najnovijim tehničkim dostignućima u oblasti tehnologija grejanja i hlađenja posetom predstavništvu renomirane nemačke  firme “WIESSMANN”. Bila je to prilika da u showroom-u predstavništva vide modele toplotnih pumpi, solarnih kolektora, kotlova na gas…

Posebnu pažnju prisutnih izazvao je deo prezentacije koji se odnosio na nove trendove u ovoj oblasti kroz razvoj tzv. smart tehnologija za upravljanje sistemima grejanja i hlađenja u objektima. Prvog dana  realizovana je poseta Muzeju Nikole Tesle. Drugi dan posete bio je rezervisan za posetu ekološkom  centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima  gde je su učesnici upoznati sa aktivnostima centra na unapređenju EE i korišćenja OIE u njihovim objektima. U drugom delu posete organizovana je prezentacija u cilju upoznavanja istorijatom i misijom “Mreže dobre energije”, kao i mogućnostima  za saradnjom sa lokalnim samoupravama i civilnim sektorom.

„Projekat “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime”  se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran UNEKOOP”.

Na korak do Energetskog tima opštine Paraćin

Poslednjih mesec dana aktivnosti u okviru projekta „Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime“
koji realizuje UNEKOOP u partnerstvu sa Arhus centrom Kragujevac bile su usmerene na javno
zagovaranje u funkciji formiranja Energetskog tima opštine Paraćin.
U tu svrhu održano je više konsultativnih sastanaka.Predstavnici UNEKOOP-a nadležnim u opštini Paraćin
dostavili su i model Odluke za osnivanje ovog tela koja sadrži predlog procedure za njegovo formiranje,
strukturu i delokrug poslova.
Imajući u vidu da su predstavnici lokalnih donosioca odluka na nedavnom sastanku u prostorijama
Opštine Paraćin pokazali svoju posvećenost daljem unapređenju sistema lokalnog energetskog
menadžmenta i pozitivo se izjasnili o podnetoj inicijativi, očekuje da ubrzo bude formiran Energetski tim
opštine Paraćin.
Projekat „Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime“ podržan je u okviru programa podrške
civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica Snažno zeleno, a koji je centralni deo
trogodišnjeg projekta Zeleni inkubator koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim
istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije i
Fondacije Fridrih Ebert.