Uncategorized

Preporuke za unapređenje primene politike borbe protiv klimatskih promena u opštini Paraćin

1.Uključivanje opštine Paraćin u proces Povelje gradonačelnika  (Convent of Mayors)   uključujući izradu     Akcionog  plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) 2.Izrada Programa sa akcionim planom smanjenja ranjivosti opštine Paraćin od negativnih posledica klimatskih promena u skladu sa Zakonom o planskom sisitemu Republike Srbije 3.Horizontalna implementacija klimatskih politika u lokana razvojan, planska i urbanistička …

Preporuke za unapređenje primene politike borbe protiv klimatskih promena u opštini Paraćin Read More »

SASTANAK ENERGETSKIH MENADŽERA U PARAĆINU

U sklopu projekta “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime”  u saradnji sa Sektorom za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti u Stalnoj konferenciji gradova i opština koji koordinira radom Mreže energetskih menadžera  UNEKOOP je organizova radni sastanak  na temu aktuelnih dešavanja u oblasti lokalnog energetskog menadžmenta.Bila je to prilika da energetski menadzeri razmene iskustva …

SASTANAK ENERGETSKIH MENADŽERA U PARAĆINU Read More »