O PROJEKTU

Projekat “Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime” bavi se ispunjenjem obaveza koje proističu  iz Sporazuma o formiranju energetske zajednice Jugoistočne Evrope, koji u svojoj osnovi ima transponovanje i primenu pravnih tekovina EU u oblasti energetike, klimatskih promena i zaštite životne sredine, Projekat  je  u funkciji je ostvarivanja  ovih ciljeva  jer promoviše potrebu  osmišljenog i sistematskog planiranja  pristupa smanjenju  emisija CO2 koja nastaju korišćenjem energije iz fosilnih izvora za potrebe grejanja objekata i velikih gubitaka usled niskog stepena energetske efikasnosti (EE) u opštini Paraćin.

Lokalne zajednice mogu značajno da doprinesu ostvarivanju ciljeva Zelene agende zbog čega je dugoročni cilj projekta da doprinese prenošenju ciljeva Zelene agende na lokalni nivo i podrži primenu već usvojenih EU normi i standarda u oblasti klime i energije na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta je:

Doprineti prihvatanju i ostvarivanju usvojenih ciljeva EU klimatske i energetske politike na lokalnom nivou

Specifični ciljеvi projekta su:

  1. Građani razumeju značaj održive energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promena
  2. Osnažiti kapacitete lokalnih zajednica i lokalnih administracija za unapređenje javnih politika i praksi u  sprovođenju održive energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promena 

Ciljne grupe i korisnici projekta su: zaposleni u opštinskoj upravi, Odeljenje za urbanizam, Služba
za LER, Lokalni energetski menadžer, Mreža energetskih menadžera SKGO, kompanije i
preduzetnici , OCD, obrazovne ustanove, građani koji će direktno uključeni u aktivnosti
projekta.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Građani su podigli svoj nivo informisanosti i znanja na temu pravne regulative i tehničkih rešenja za unapređenje energetske efikasnosti u kontekstu smanjenja emisija GHG, poboljšanja kvaliteta vazduha i povoljnog efekta po kućni budžet
  2. Predstavnici lokalnih donosioca odluka i lokalne administracije unapredili znanja o značaju, mogućnostima  i obavezama lokalnih zajednica u oblasti mitigacije na klimatske promene
  3. Uspostavljena mulitsektorska saradnja za održivo planiranje klimatske i energetske politike
  4. Realizovan monitoring politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou – klimatske promene

Tokom trajanja  projekta biće realizovani sledeće aktivnosti u periodu 01.04.2022. do 31.10.2022.godine

  • Informativno edukativna kampanja „Ka energetski odgovornim i klimatski neutralnim lokalnim zajednicama” (bilbord kampanja, izrada Android aplikacije „-CO2“, aktiviranje projektne web prezentacije, nastup u medijima, objave na socijalnim mrežama, organizovanje info dana…
  • Osnaživanje lokalne administracije za unapređenje javnih politika i praksi u oblasti energetske efikasnosti i klimatskih promena (studijska poseta, izrada publikacije Smanjenje emisije gasova GHG na lokalnom nivou-Strateški okvir i primeri dobre prakse“, poseta oglednom polju…
  • Zagovaranje formiranja “Lokalnog tima za energiju i klimu”
  • Praćenje primene lokalne javne politike u oblasti mitigacije na klimatske promene ( izrada analize usaglašenosti i izrada preporuka za unapređenje lokalnih javnih politika)

 Deo projektnih aktivnosti  biće sastavni deo aktivnosti na obeležavanju EU Sustainable Energy Week (EUSEW 2023)- „Nedelje održive energetike“ https://eusew.eu

Ova stranica je nastala u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se
sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i  Fondacije Fridrih Ebert. Stavovi i mišljenja autora izneti
u ovoj prezentacji ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert ni
Beogradske otvorene škole, i za njih je isključivo odgovoran autor.